โครงการฝึกอบรม Game Master ฝึกหัด รุ่น 15 (Pangya)
 
- ชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป (ความจริงไม่สนใจวุฒิ
 
ขอให้ไม่มีพันธะด้านการศึกษา)
 
- มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาในการให้บริการสูง
 
- มีความอดทน อดกลั้น บริหารอารมณ์ อยู่ในภาวะกดดันได้เป็นเลิศ
 
- มีทัศนคติอยากทำให้สังคมเกมออนไลน์ดีขึ้นกว่านี้มาเป็นอันดับหนึ่ง
 
- รักษ์เกม
 
- ทุ่มเท กำลังใจแข็งแรง กำลังกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว ไม่สบายก็ต้องแก้ปัญหาให้ผู้เล่นก่อน
 
- ไม่มองว่า ประสบการณ์ที่จะได้จากการทำงาน คือบันไดสู่อาชีพอื่น และไม่มองว่า ตำแหน่ง GM ที่ได้รับ 
 
   จะนำไปใช้ในการหาผลประโยชน์ด้านอื่นๆ ให้ตนเอง
 
- รู้จักพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
 
- ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงดีเยี่ยม
 
- สะกดคำว่า "ทีม" เป็น

ถ้าคุณคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบทั้ง 10 ข้อ และสนใจที่จะมาร่วมงานประจำ 
 
(ไม่มี part time) Ini3 ยินดีต้อนรับค่ะ


รายละเอียดการรับสมัคร
 
เปิดรับสมัคร : 1-30 พฤศจิกายน 2553
 
สถานที่รับสมัคร : บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1-31 ธันวาคม 2553 (หรือปรับตามความสามารถของทีม)
 
ช่วงเวลาการฝึกอบรม : 08.00 น. - 18.00 น. (บางวันอาจเลยถึงเที่ยงคืน)
 
สถานที่ฝึกอบรม : บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด


ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
 
บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด  โทร. 02-687-2700  (www.ini3.co.th)  
 
(จันทร์ถึงศุกร์ 10.00 น. - 18.00 น.) 
 
(E-mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : gm@ini3.co.th)


กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสมัคร
 
- สำเนาบัตรประชาชน
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
 
- หลักฐานการศึกษา 
 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

.+**+..+**+.แล้วเจอกันนะคะ.+**+..+**+.
 
จาก GM กวาง

Comment

Comment:

Tweet